ESTA-kelpoisuuskysymykset

Category: ESTA-hakemuslomake | 0
ESTA-kelpoisuuskysymykset

ESTA-kelpoisuuskysymykset määrittävät mahdollisuutesi saada hyväksytty lupa. Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset ovat erityisen kiinnostuneita muun muassa siitä, onko hakijalta koskaan evätty pääsy Yhdysvaltoihin tai onko hänet karkotettu Yhdysvalloista, onko hakija koskaan pidätetty Yhdysvalloissa, onko hakijalla rikosrekisteri jossakin maassa, onko hakija matkustanut Yhdysvaltojen ulkopuolelle viimeisten viiden vuoden aikana, mukaan lukien Afrikan tai Lähi-idän maat, ja onko hakija koskaan ollut osallisena terroristitoiminnassa.

Seuraavassa on yhteenveto yhdeksästä ESTA-kelpoisuuskysymyksestä ja siitä, miten voit tulkita näitä kysymyksiä ESTA-hakemusta täyttäessäsi.

Tukikelpoisuuskysymys 1 – Fyysiset tai psyykkiset häiriöt

Onko teillä fyysinen tai psyykkinen häiriö, käytättekö huumeita tai oletteko huumeriippuvainen tai onko teillä tällä hetkellä jokin seuraavista sairauksista (tartuntataudit on määritelty kansanterveyslain 361(b) pykälän mukaisesti):

 • Kolera
 • Kurkkumätä
 • Tuberkuloosi, tarttuva
 • Rutto
 • Isorokko
 • Keltainen kuume
 • Virusperäiset verenvuotokuumeet, mukaan lukien Ebola, Lassa, Marburg, Krimin-Kongon tauti
 • Vakavat akuutit hengitystiesairaudet, jotka voivat tarttua muihin henkilöihin ja jotka todennäköisesti aiheuttavat kuolemantapauksia.

Ensimmäinen ESTA-kelpoisuuskysymyksistä koskee hakijan fyysisiä tai psyykkisiä häiriöitä. Sinun on ilmoitettava, jos sinulla on jokin luetelluista helposti tarttuvista bakteeri- tai virusinfektioista. Näitä ovat muun muassa kolera, kurkkumätä, tuberkuloosi, rutto ja isorokko.

Sinun on myös ilmoitettava, jos sinulla on mielenterveyden häiriöitä tai jos sinulla on ollut mielenterveyden häiriöitä, jotka ovat aiheuttaneet uhkaa itsellesi tai muille. Jos et enää kärsi mielenterveysongelmista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa itsellesi, muille tai heidän omaisuudelleen, sinun ei enää katsota kärsivän mielenterveyden häiriöstä, joka tekisi ESTA-hakemuksestasi kelpaamattoman.

Lisäksi jos olet huumeiden käyttäjä tai narkomaani, sinun on ilmoitettava tästä lomakkeessa, minkä seurauksena et ehkä pääse Yhdysvaltoihin maahan passin kautta. Viisumivapausohjelma Immigration and Nationality Act -lain 212(a)(1)(A) §:n ja Code of Federal Regulations -säädösten 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) §:n nojalla.

Tukikelpoisuuskysymys 2 – Rikostausta

Onko sinut koskaan pidätetty tai tuomittu rikoksesta, joka on aiheuttanut vakavaa omaisuuden vahingoittamista tai vakavaa haittaa toiselle henkilölle tai viranomaiselle?

Seuraavaksi sinun on vastattava ESTA-kelpoisuutta koskevaan kysymykseen, joka koskee rikostuomioita. Kysymyksessä kysytään nimenomaan, onko sinut tuomittu rikoksesta, onko sinua syytetty rikoksesta tai odotatko oikeudenkäyntiä missä tahansa maassa, vaikka sinua ei olisikaan tuomittu. Yhdysvaltain hallitus haluaa varmistaa, ettei ketään viisuminhakijaa ole syytetty tai tuomittu mistään rikoksesta. Jos sinut on tuomittu tai syytetty rikoksesta tai odotat oikeudenkäyntiä, et voi saada ESTA-lupaa.

Tukikelpoisuuskysymys 3 – Huumeiden laiton käyttö tai hallussapito

Oletko koskaan rikkonut laittomien huumausaineiden hallussapitoon, käyttöön tai jakeluun liittyvää lakia?

Kolmas ESTA-kelpoisuuskysymys koskee huumausaineiden laitonta hallussapitoa, jakelua tai käyttöä. Sinua pyydetään ilmoittamaan, oletko pitänyt hallussasi, käyttänyt tai jakanut huumeita, jotka ovat laittomia maassasi. Jos näin on, sinun on vastattava kyllä tähän kolmanteen kysymykseen.

Tukikelpoisuuskysymys 4 – epävakauttavat toimet

Pyrittekö tai oletteko koskaan osallistunut terroritoimintaan, vakoiluun, sabotaasiin tai kansanmurhaan?

Tässä kysymyksessä mainitaan selvästi, minkälainen toiminta johtaa epävakauteen tai haittaa muille tai maalle. Sinun on ilmoitettava seuraaviin luokkiin kuuluvista toimista:

 • Terrorismi on väkivallan, uhkailun tai pelon käyttöä keinona saada vaikutusvaltaa tai saada aikaan tuloksia hallituksen, henkilön tai muun tahon taholta.
 • Vakoilu on vakoilua, jonka tarkoituksena on hankkia laittomasti tietoja hallituksilta, yrityksiltä, yksityishenkilöiltä tai muilta yhteisöiltä.
 • Sabotaasilla tarkoitetaan yksityishenkilöiden, hallitusten, yritysten tai muiden tahojen toimintaan puuttumista siinä toivossa, että se edistäisi omia tai muiden etuja.
 • Kansanmurha on tiettyyn rotuun, kansallisuuteen, uskontoon, poliittiseen puolueeseen tai muuhun ihmisryhmään kuuluvien ihmisten tappamista.

Tukikelpoisuuskysymys 5 – Harhaanjohtava historia Yhdysvaltoihin pääsyä varten.

Oletteko koskaan syyllistynyt petokseen tai antanut väärää tietoa itsestänne tai muista saadaksenne viisumin tai päästäksenne Yhdysvaltoihin tai auttaaksenne muita viisumin tai maahantulon saamisessa?

Sinun on paljastettava aiempi petoshistoriasi Yhdysvaltoihin pääsyä varten. Tähän kuuluu myös muiden auttaminen sekä itsensä auttaminen. Tällaisia toimia ovat muun muassa tietojen antaminen väärin perustein tai väärennettyjen todisteiden käyttäminen osana viisumi- tai ESTA-hakemusta itsellesi tai muille henkilöille.

Tukikelpoisuuskysymys 6 – Työllistymisaikomukset

Haetko parhaillaan työtä Yhdysvalloista tai oletko aiemmin työskennellyt Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain hallituksen ennakkolupaa?

Jos haet ESTA-lupaa työllistyäksesi Yhdysvalloissa, sinun on ilmoitettava tämä lomakkeessa. On tapauksia, joissa henkilöt ovat käyttäneet ESTA-lupaa osallistuakseen työhaastatteluihin Yhdysvalloissa. Hakijoita saatetaan kuitenkin kuulustella Yhdysvaltojen rajalla. Tilanteesi perusteella sinun on määritettävä, miten kysymykseen olisi vastattava tarkasti olosuhteidesi mukaan. Jos vastaat ”kyllä”, ESTA-lupasi todennäköisesti evätään. Jos olet huolissasi siitä, että ESTA-lupa evätään, voit pyytää mahdollista työnantajaasi suorittamaan virtuaalihaastattelun Zoom- tai muun videosovelluksen avulla.

Kelpoisuuskysymys 7 – Aikaisempi maahantulo Yhdysvaltoihin tai viisumin epääminen

Onko teiltä koskaan evätty Yhdysvaltain viisumi, jota olette hakenut nykyisellä tai edellisellä passillanne, tai onko teiltä koskaan evätty pääsy Yhdysvaltoihin tai onko teiltä koskaan peruttu maahantulohakemus Yhdysvaltain maahantulosatamassa?

Seitsemäs ESTA-kelpoisuuskysymys koskee aiempia viisumihakemusten epäämisiä. Yhdysvaltain hallitus haluaa varmistaa, ettei sinulta ole evätty maahantuloa mistään syystä. Jos olet tietoinen aiemmista viisumin epäämisistä, sinun on vastattava tähän kysymykseen myöntävästi. Sinun on annettava yksityiskohtaiset tiedot siitä, milloin ja missä kieltäytyminen tapahtui.

Tukikelpoisuuskysymys 8 – Ylimajoittajat

Oletteko koskaan oleskellut Yhdysvalloissa pidempään kuin Yhdysvaltain hallituksen teille myöntämä maahantuloaika?

Jos olet aiemmin ylittänyt viisumin tai ESTA-luvan voimassaoloajan, sinun on ilmoitettava tästä hakemuslomakkeessa. Jos olet ylittänyt Yhdysvaltain viisumin tai ESTA-viisumin voimassaoloaikasi edes yhdellä päivällä, olet oleskellut yliviisumilla. Jos vastaat tähän kysymykseen myöntävästi, hakemuksesi todennäköisesti hylätään.

Tukikelpoisuuskysymys 9 – Matkahistoria

Oletteko matkustanut Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Somaliaan, Sudaniin, Syyriaan tai Jemeniin 1. maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen?

Vuoden 2015 terrorismin vastaista matkustamista koskeva laki (Terrorist Travel Prevention Act of 2015) johti tämän kysymyksen lisäämiseen ESTA-hakemuslomakkeeseen. Jos olet matkustanut Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Somaliaan, Sudaniin, Syyriaan tai Jemeniin, sinun on vastattava tähän kysymykseen ”kyllä”. Sinun on myös ilmoitettava maa, päivämäärät sekä yksi kahdestatoista matkasi syystä. Syitä ovat muun muassa

 • Matkustaa turistina (loma)Henkilökohtaista matkaa tai perhevierailua varten (mukaan lukien hätätilanteet).
 • Kaupallisiin/liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.Viisumivapausohjelman piiriin kuuluvan maan hallituksen kokopäiväisenä työntekijänä virallisten tehtävien hoitaminen.
 • Suorita asepalvelus Visa Waiver Program -ohjelman piiriin kuuluvan maan asevoimissa.
 • Toimittajan työ.
 • Humanitaarisen avun antaminen humanitaarisen tai kansainvälisen kansalaisjärjestön puolesta.
 • Hoitaa virallisia tehtäviä kansainvälisen järjestön tai alueellisen (monenvälisen tai hallitustenvälisen) järjestön puolesta.
 • virallisten tehtävien hoitaminen VWP-maan kansallisen tason alapuolisen hallituksen tai elimen puolesta.
 • Osallistu akateemiseen oppilaitokseen.
 • Osallistu ammatilliseen vaihtoon tai konferenssiin
 • Osallistu kulttuurivaihto-ohjelmaan.
 • Muut

Yhdysvaltain rajalla sinua saatetaan pyytää esittämään todisteet edellä mainituista syistä. Aiempien matkojen ilmoittamatta jättäminen johtaa ESTA-hakemuksen hylkäämiseen.

Päätelmä

Hakijoita kehotetaan olemaan antamatta harhaanjohtavia vastauksia hakemuslomakkeen ESTA-kelpoisuuskysymyksiin. Yhdysvaltojen viranomaisten ja kansainvälisten osapuolten välisten tietojenvaihtosopimusten ansiosta Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitos (CBP) on tietoinen monista ESTA-lomakkeen kelpoisuuskysymyksiin annetuista vastauksista. Näin ollen rehellisyys on ESTA-luvan hakijoille paras toimintatapa. Jos haluat matkustaa Yhdysvaltoihin VWP-ohjelman kautta, katso lisätietoja ESTA-vaatimuksista.